Odsjek za mašinske konstrukcije

Odsjek za mašinske konstrukcije

Na Odsjeku za mašinske konstrukcije realizuje se studijski program iz oblasti mašinskih konstrukcija. Naučnonastavne aktivnosti obuhvataju: konstruisanje; CAD; 3D modeliranje; 3D skeniranje i 3D printanje; eksperimentalne i numeričke analize; strukturne optimizacije; projektovanje i ispitivanje prijenosnika, transportnih sredstava i nosećih konstrukcija; tribološke analize; izradu tehničke dokumentacije; primjenu softvera AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Sense, Cura, Catman, EVIDAS, ProTOp itd.

Članovi odsjeka

Šef Odsjeka:

Članovi Odsjeka:

Aktivnosti odsjeka

Aktivnosti Odsjeka za mašinske konstrukcije, tokom provođenja naučnonastavne i naučnoistraživačke djelatnosti su:

 • izrada, revizija i konsalting tehničke dokumentacije usklađene s važećim standardima, posebno u oblasti mašinskih konstrukcija,
 • koncipiranje idejnog rješenja proizvoda, proračun konstrukcija, dimenzionisanje i  oblikovanje  dijelova  i  sklopova, izbor materijala za mašinske elemente i konstrukcije, analiza postupaka tehnologičnog oblikovanja zavarenih, kovanih i livenih dijelova, eksperimentalna i numerička naponsko-deformaciona analiza proizvoda, strukturna optimizacija (topološka, dimenziona i optimizacija oblika) proizvoda, dizajniranje medicinskih konstrukcija itd.,
 • konstruisanje podržano računarom upotrebom AutoCAD, SolidWorks, CATIA i dr. integrisanih CAD/CAM/CAE softverskih sistema (2D crtanje i skiciranje, 3D geometrijsko parametarsko modeliranje dijelova i sklopova, generisanje tehničke dokumentacije, modeliranje složenih površina, renderovanje u realnom vremenu, reverzibilni inženjering (RE), brza izrada prototipova (RP), naponsko-deformaciona analiza metodom konačnih elemenata (FEM), animacija kretanja komponenti u prostoru, simulacija stanja dijelova i sklopova pod opterećenjem, strukturna optimizacija komponenti konstrukcija itd.),
 • konstruisanje i analiza prenosnika snage i kretanja,
 • projektovanje transportnih sredstva,
 • tribološke analize u oblasti mašinskih konstrukcija,
 • eksperimentalna naponska analiza, mjerenje: pomjeranja, sile, obrtnog momenta, broja obrtaja, vibracija, pritiska i temperature upotrebom odgovarajućih senzora.
 • numeričke analize u oblasti mašinskih konstrukcija,
 • implementacija, edukacija i savjetovanje u primjeni: CAD/CAM/CAE i novih 3D tehnologija, ispitivanja mašinskih konstrukcija elektrootpornim mjernim trakama,
 • obuke: AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Catman, 3D skeniranje, 3D printanje, aplikacija mjernih traka u analizi proizvoda itd.


Naučnoistraživačka djelatnost na Odsjeku za mašinske konstrukcije provodi se u sljedećim laboratorijama:

- Laboratorija za mašinske elemente

  

- Laboratorija za projektovanje pomoću računara

   

- Laboratorija za transportna sredstva

 

- Laboratorija za ispitivanje mašinskih konstrukcija

   

- Laboratorija za tribološka ispitivanje

 

- Laboratorija za razvoj i dizajn proizvoda

  

 •  

   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB