Katedra za mehaniku

Katedra za mehaniku

Katedra za mehaniku predstavlja dio temeljnog dijela studija koji studentima omogućava usvajanje fundamentalnih znanja za analizu i proračun tehničkih sistema, kao što su: određivanje zakona kretanja, proračun statičkih i dinamičkih opterećenja, određivanje stanja naprezanja i deformacija, itd. Doktorski studij Mehanika obuhvata teme iz naučne oblasti mehanika krutog i deformabilnog tijela, kao što su: dizajn i proračun mehanizama, hodajućih i rehabilitacionih robota, mehanika loma, itd.

Članovi katedre

Šef Katedre:

Članovi Katedre:

Aktivnosti katedre

Osnovna namjena Katedre za mehaniku je da omogući studentima uspješno usvajanje osnovnih znanja iz fundamentalnih predmeta temeljnog dijela studija, a koji su neophodni za uspješno savladavanje gradiva u okviru kasnijeg usmjerenog studiranja na odsjecima fakulteta. Na Katedri se izučavaju oblasti na kojim se stiču znanja potrebna za analizu i proračun bitnih parametara tehničkih sistema (zakoni kretanja, sile, dimenzionisanje, bilans mehaničke energije), što je preduslov za savladavanje problematike vezane za proučavanje brojnih tehničkih oblasti u mašinskoj tehnici (konstruisanje, motori i vozila, proizvodni procesi, odbrambene tehnologije, itd.).

Katedra je osnovana 1961. godine. Postdiplomski magistarski studij na Katedri je bio organizovan 1982. i 2008. godine pod nazivom Primijenjena mehanika s dva osnovna usmjerenja: Dinamika mašina i Mehanika kontinuuma.

Doktorski studij Mehanika je organizovan na Katedri i uspješno se odvija od 2015. godine. Naučna oblast koju pokriva Katedra je mehanika krutog i deformabilnog tijela. Tematika istraživanja u okviru doktorskog studija obuhvata: kinematiku i dinamiku složenih mehaničkih sistema, vibracije linearnih i nelinearnih sistema, dinamičku analizu i upravljanje hodajućih i rehabilitacionih robota, statička i dinamička naprezanja u materijalima mehaničkih sistema, mehaniku loma, itd.

Katedra je u procesu formiranja Laboratorije za mehaniku, koja će obuhvatati kinematiku, dinamiku i upravljanje mehaničkim sistemima (npr. analiza dinamike mehanizama i upravljanje hodajućih robota), kao i mjerenja deformacija i naprezanja, odnosno ispitivanja mehaničkih karakteristika materijala.


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB