Odsjek za industrijski inžinjering i menadžment

Odsjek za industrijski inžinjering i menadžment

Prema novoj organizaciji Mašinskog fakulteta Sarajevo, smjer za organizaciju i informatiku, treba da se transformira u odsjek za Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Odsjek se sastoji od jedne Katedre, odnosno smjera:

 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Šef Katedre: prof. dr. Mugdim Pašić, dipl. ing.

Osnovnim se interesom smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment, a u okviru studija mašinstva, iskazuje obrazovanje inženjera i specijalista za rješavanje širokog spektra problema iz područja: projektiranja proizvodnje, projektiranja i reinženjeringa logistike, održavanja tehničkih sistema, menadžmenta ljudskih resursa, menadžmenta kvaliteta i posebno implementaciji novih paradigmi u inženjerskom menadžmentu: računarom podržanoj proizvodnji, računarom podržano projektiranje tehnoloških procesa, računarom podržano projektiranje logističkih sistema, cjelovito produktivno održavanje i druge strategije održavanja, računarom podržano upravljanje proizvodnjom i poslovanjem, razvoj i implementacija menedžerskih informacijskih sistema i sistema poslovne inteligencije.

Studij smjera "Industrijsko inženjerstvo i menadžment" omogučuje baccalaureusima i diplomiranim inženjerima rad u vrlo širokom području proizvodnje i poslovanja privrednih subjekata, kao što su:

 • projektiranje tehnoloških i proizvodnih procesa,
 • projektiranje i upravljanje sistema logističke podrške proizvodnji i poslovanju,
 • projektiranje i unapređenje procesa održavanja i upravljanja pouzdanošću tehničkih sistema,
 • projektiranje i reinženjering informacijskih menedžerskih sistema,
 • upravljanje ljudskim potencijalima industrijskih preduzeća,
  analiza i unapređenje svih segmenata poslovnih, proizvodnih i drugih privrednih subjekata, naročito sa stajališta tehničke i privredne učinkovitosti,
 • istraživanje i razvoj proizvodnih procesa i sistema, logističkih procesa i lanaca, sistema osiguranja kvalitete, posebno uvođenjem novih koncepcija poslovne izvrsnosti.

Katedra je osnovana 1965. godine. Tada se rad, i u nastavi i u projektima, ograničavao na organizaciju rada i na prve kibernetske principe upravljanja u domenu organizacija.

Danas se Katedra za organizaciju i informatiku bavi nastavom, istraživanjima i projektima.

Aktuelne oblasti istraživanja:

 • dizajniranje organizacija (strukture odgovornosti, menadžment, programiranje procesa i kontrola),
 • racionalizacija rada (snižavanje troškova, operaciona istraživanja, planiranje, bench marking, grupno odlučivanje, timski rad, projektni menadžment),
 • industrijski razvoj (razvoj proizvoda, projektiranje fabrika, ergonomija, logistika, održavanje, industrijska ekonomika, kvalitet, transfer tehnologije).

Naučne oblasti:

Oblast Industrijsko inženjerstvo i menadžment:

  • Organizacija industrijskog preduzeća
  • Ekonomija industrijskog preduzeća
  • Organizacija i ekonomika preduzeća
  • Operaciona istraživanja
  • Menadžment· Informacione tehnologije
  • Upravljanje proizvodnjom
  • Projektovanje fabrika
  • Organizacija održavanja
  • Industrijska logistika
  • Ergonomija.

 


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB