Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo

Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo

Odsjek se dijeli na dvije Katedre:

  • Energetika
    • smjer: Energetika,
    • smjer: Klimatizacija grijenje i hlađenje,
  • Procesna tehnika
    • smjer: Procesno inženjerstvo,
    • smjer: Okolinsko inženjerstvo.

Na Odsjeku studenti se obrazuju za projektovanje i vođenje procesa u energetskim, procesnim i termotehničkim postrojenjima, za razvoj i konstrukciju mašina, uređaja i aparata ugrađenih u ta postrojenja.

Ne manje važna zadaća je da se projektom postrojenja i odgovarajućom konstrukcijom njegovih komponenata osigura što racionalnije iskorištavanje energije uz korištenje obnovljivih izvora gdje je to moguće. Uprkos velikoj raznolikosti svrhe i pojavnih oblika navedenih postrojenja, njihova zajednička obilježja omogućuju školovanje takvog profila mašinskog inženjera na Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo koji je pripremljen za uspješan rad na opisanim područjima.

Osim zajedničkih predmeta studija mašinstva, nastavni program odsjeka sadrži produbljenja sadržaja iz termodinamike, mehanike fluida i prenosa topline i mase kao fizikalnih osnova inženjerskih proračuna, temeljna znanja o dinamici procesa, automatskoj regulaciji i o procesnim mjerenjima te stručna znanja o karakterističnim vrstama energetskih strojeva i uređaja poput turbomašina, motora s unutarnjim izgaranjem, kompresora, toplinskih aparata, rashladnih sistema, kotlova, cjevovoda i sušara.

Svi studenti smjera stiču i osnovna znanja o svojstvima i tehnološkoj pripremi pogonskih medija za pojedina postrojenja (voda, goriva i maziva) te potrebna znanja o zaštiti okoliša na tom području.

Za rješavanje inženjerskih zadataka studenti se osposobljavaju individualnim konstrukcijskim i projektnim zadacima, koje samostalno obrađuju u okviru semestralnih radova, i laboratorijskim radovima koje izvode u manjim skupinama.

Više o odsjeku možete pročitati u prilogu: ODSJEK ZA ENERGETSKO, PROCESNO I OKOLINSKO INŽINJERSTVO (Tekst u PDF formatu - 800 KB).

 


   VRH  

Copyright © 2021 MEF. All rights reserved | Developed by SB