O fakultetu

Akademska izvrsnost u tehničkoj edukaciji. Nastavno osoblje

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Mašinski fakultet je organizaciona jedinica JU Univerzitet u Sarajevu i jedan je od njegovih najprestižnijih fakulteta. Fakultet je prepoznat po kvaliteti svog programa i nastave internacionalno i ima učešća u brojnim projektima u saradnji sa Univerzitetima iz regije i EU.

Mašinski fakultet kroz dinamičan i interdisciplinaran nastavni program, te naučno-istraživačke i razvojne djelatnosti pruža svojim studentima kvalitetno obrazovanje, izazovne razvojne i istraživačke aktivnosti i saradnju sa domaćim i inozemnim univerzitetima i visokim školama, institutima i privrednim subjektima, te kontinuirano daje progresivan doprinos lokalnoj zajednici i okruženju.

Organizacija studija Bolonjskom procesu.

Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa:

  • I ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv 'Bakalureat/Bachelor inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera',
  • II ciklus u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv 'Magistar mašinstva – diplomirani inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera',
  • III ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv 'Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva'.

 Studiranjem na Mašinskom fakultetu obezbjeđujete najkraći put do zaposlenja i uspješne karijere!

 

Fakultetski kapaciteti

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet je jedan od najprestižnijih tehničkih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Fakultet nudi akademsku izvrsnost i najnovije trendove u tehničkoj edukaciji iz svih oblasti mašinstva.

[ saznaj više..]

Naše učionice

Mašinski fakultet je jedan od najvećih i najbolje opremljenih fakulteta u BiH. Fakultet posjeduje dvije velike, namjenski izgrađene zgrade, sa tri velika amfiteatra i brojnim učionicama. Fakultet ima više modernih informatičkih učionica i opremljenih laboratorija.

[ saznaj više..]

Biblioteka

Biblioteka fakulteta sadrži preko 10,000 publikacija iz oblasti mašinskog inženjeringa, informatike, matematike i slično. Biblioteka koristi vlastiti informacioni sistem putem kojeg se mogu pregledati sve publikacije i po potrebi izvršiti njihova rezervacija.

[ saznaj više..]
 

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB