Dokumenti - svi dokumenti

  #Opis DownloadKategorija
1.Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini preuzmi dokument Zakoni
2.Osnove kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine preuzmi dokument Propisi
3.Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za razdoblje 2016. - 2026. preuzmi dokument Propisi
4.Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
5.Pravilnik o sticanju i koristenju akademskih titula strucnih i naucnih zvanja na visokoskolskim ustanovama na podrucju KS.pdf preuzmi dokument Pravilnici
6.Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti preuzmi dokument Zakoni
7.Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo preuzmi dokument Zakoni
8.Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA preuzmi dokument Ostalo
9.Pravilnik o postupku predlaganja, ocjene, usvajanja novih i izmjena postojećih studijskih programa i nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
10.Pravilnik o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
11.Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
12.Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
13.Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
14.Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
15.Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
16.Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij preuzmi dokument Pravilnici
17.Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta za n/o Mehanika - Faruk Bevrnja preuzmi dokument Izvještaji
18.Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora za n/o Računarsko inženjerstvo u mašinstvu - Senad Burak preuzmi dokument Izvještaji
19.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - A. Ćatović preuzmi dokument Izvještaji
20.Teme za završne radove za 2019/2020. akademsku godinu preuzmi dokument Ostalo
21.Poslovnik o radu Vijeća doktorskog studija preuzmi dokument Pravilnici
22.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - S. Serdarević - Kadić preuzmi dokument Izvještaji
23.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Mašinski proizvodni inžinjering - A. Softić preuzmi dokument Izvještaji
24.Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za n/o Energetike i KGH tehnike - Dž. Kadrić preuzmi dokument Izvještaji
25.Izvještaj komisije za izbor u zvanje viši asistent na oblast Industrijski inžinjering i menadžment preuzmi dokument Izvještaji
26.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
27.Dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu preuzmi dokument Pravilnici
28.Izvještaji komisija za izbore u akadamska zvanja - 09/2019 preuzmi dokument Ostalo
29.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo - N. Zečević preuzmi dokument Izvještaji
30.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Odbrambene tehnologije - N. Zečević 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
31.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Energetike i KGH tehnike - S. Martinović 19.09.2019 preuzmi dokument Izvještaji
32.Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta za n/o Tehnologije drveta - S. Martinović preuzmi dokument Izvještaji
33.Procedura Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
34.Obrazac ZR6 - Zapisnik sa odbrane Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
35.Obrazac ZR5 - Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
36.Obrazac ZR4 - Saglasnost Mentora preuzmi dokument Obrasaci
37.Obrazac ZR3 - Zahtjev za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
38.Obrazac ZR2 - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
39.Obrazac ZR1 - Prijava teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
40.Obrazac ZR0 - Prijedlog teme Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
41.Obrazac - Izjava o autentičnosti Završnog rada za II ciklus studija preuzmi dokument Obrasaci
42.Template Završnog rada preuzmi dokument Obrasaci
43.Nastavni planovi i programi (Elaborati) Trećeg ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
44.Nastavni plan i program Drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
45.Nastavni plan i program Prvog ciklusa studija Mašinskog fakulteta preuzmi dokument NPP
46.Akademski kalendar za 2019./2020. godinu preuzmi dokument Ostalo
47.Pravilnik o zaštiti od požara preuzmi dokument Pravilnici
48.Pravilnik o koristenju biblioteke preuzmi dokument Pravilnici
49.Pravilnik o odgovornosti studenata preuzmi dokument Pravilnici
50.Pravilnik o zabrani pušenja preuzmi dokument Pravilnici
51.Pravilnik o radu katedri - prečišćeni tekst preuzmi dokument Pravilnici
52.Pravilnik o diplomskom radu preuzmi dokument Pravilnici
53.Pravilnik o zaštiti na radu preuzmi dokument Pravilnici
54.Syllabusi 2019/20 - Katedra za primarnu i finalnu obradu drveta.rar preuzmi dokument Ostalo
55.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinske konstrukcije.rar preuzmi dokument Ostalo
56.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Energetiku.rar preuzmi dokument Ostalo
57.Syllabusi 2019/20 - Katedra za odbrambene tehnologije.rar preuzmi dokument Ostalo
58.Syllabusi 2019/20 - Katedra za procesnu tehniku.rar preuzmi dokument Ostalo
59.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mašinski proizvodni inženjering.rar preuzmi dokument Ostalo
60.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Matematiku i Fiziku.zip preuzmi dokument Ostalo
61.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment.rar preuzmi dokument Ostalo
62.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Motore i vozila.rar preuzmi dokument Ostalo
63.Syllabusi 2019/20 - Katedra za Mehaniku.rar preuzmi dokument Ostalo

   VRH  

Copyright © 2020 MEF. All rights reserved | Developed by SB