najuspjesnijiStudenti_2017_18
Ucesnicimasinijade2017
edulab_sl3073
studenti3dprinter
7SajamStipendija
OdsjeciPoster
sscVog2017
Web Logos www.mef.unsa.ba Eccomas MSF 2019 Pravila_studiranja_UNSA_za_I_i_II_ciklus upis.unsa.ba/podrska-i-servisi
Nastavni plan i program

Sve detalje vezano za studij na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, uključujući Opšte karakteristike studija, Opis studija i nastavnih programa, Akademski kalendar, te Nastavne planove možete naći u priloženom pdf dokumentu:

  Nastavni plan i program I ciklusa studija

  Nastavni plan i program II ciklusa studija

  Nastavni plan i program III ciklusa studija