NajboljiStudenti
ambasadoricaNorveske
! OBAVIJEST ZA STUDENTE
Raspored nastavka održavanja septembarskog ispitnog roka možete preuzeti ovdje:

I ciklus - I godina                    II ciklus - I godina
I ciklus - II godina                   II ciklus - II godina
I ciklus - III godina


DEKANAT
16.09.2014.                                       
                                                           

REZULTATI KONKURSA za upis na Mašinski fakultet za akademsku 2014./2015. godinu

Mašinski fakultet Sarajevo - Vijesti i događaji


Odbrana doktorske disertacije - obavještenje

3.9.2014

Odbrana doktorske disertacije Mr.sc. Isada Šarića pod naslovom „RAZVOJ INTEGRISANOG CAD SISTEMA ZA KONSTRUISANJE MEHANIČKIH PRENOSNIKA SNAGE“, zakazana za dan 03.09.2014 godine u 11:00 sati pomjera se isti dan u 14:00 sati.

Mjesto održavanja je sala 101 na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.

Konkurs za izbor u akademsko zvanje

18.7.2014

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO


Na osnovu odluke Vijeća Mašinskog fakulteta Sarajevo i saglasnosti Senata Univeziteta, raspisuje se

K O N K U R S
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA


1. Nastavnik (sva zvanja: docent, van.prof., red.prof.)            1 izvršilac
za naučnu oblast Energetsko-procesni aparati i postrojenja             (puno radno vrijeme)


Uvjeti za izbor i izborni period nastavnika u akademsko zvanje utvrdjeni su Zakonom o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na Konkurs za izbor u nastavno naučno zvanje docent, vanredni ili redovni profesor obavezno prilažu:
-    biografiju,
-    ovjerene kopije diploma dodiplomskog studija, magistra i doktora tehničkih nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
-    kandidat koji konkuriše za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilaže rješenje / odluku o ranijem, odnosno zadnjem izboru,
-    objavljene knjige,
-    naučne radove iz predmeta, odnosno oblasti na koju kandidat konkuriše objavljene u publikacijama koje prate relevantne medjunarodne baze podataka, nakon posljednjeg izbora, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima (ispis iz baze) sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (sa naznakom: autorstva ili koautorstva, punog naziva rada i datuma objavljivanja),
-    potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog ili trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu nakon posljednjeg izbora,
-   ...opširnije

Nabavka usluge osiguranja studenata MFS u akad. 2014./15

10.7.2014

Mašinski fakultet Sarajevo pokrenuo je postupak nabavke usluga osiguranja studenata u akademskoj 2014/2015 i ovim putem vas poziva da učestvujete u postupku nabavke.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u postupku nabavke, kao i za sve dodatne informacije o predmetnoj nabavci, možete kontaktirati sljedeći broj tel: 033 729807...opširnije

Poziv na stručni seminar

20.6.2014

Pozivaju se akademsko osoblje, inženjeri, studenti i svi zainteresovani da prisustvuju stručnom seminaru u okviru simpozija MULTITECHNICS pod nazivom:  

Prediktivno održavanje

dzbih_seminarkoji će se održati 24.06.2014. godine u periodu od 09 do 17h u sali 101 na Mašinskom fakultetu Sarajevo.
Predavači su stručnjaci iz kompanija Trokut...opširnije

Poziv na predavanje u okviru simpozija Multitechnics

16.6.2014

Pozivaju se akademsko osoblje, inženjeri, studenti i svi zainteresovani da prisustvuju stručnom predavanju u okviru simpozija MULTITECHNICS pod nazivom:
 

Primjena superbrzih računara (HPC-High Performance Computing)
 u akademiji i industriji

koje će se održati 19.06.2014. godine sa početkom u 13h na Mašinskom...opširnije