najuspjesnijiStudenti_2016_17
Ucesnicimasinijade2017
edulab_sl3073
studenti3dprinter
7SajamStipendija
OdsjeciPoster
sscVog2017
- KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U PRVOM PRIJAVNO/UPISNOM ROKU ZA STUDIJSKU 2018/19 GODINU JE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA DANA 06.07.2018.
- Kandidati sa konačne rang liste koji su ostvarili pravo na upis su obavezni dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis do petka 13.07.2018. U suprotnom smatra se da je kandidat odustao od upisa, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote.

Mašinski fakultet Sarajevo - Vijesti i događaji


poziv za učešće studenata UNSA u Inkubatoru poslovnih ideja

13.7.2018

Na ovom linku možete naći  poziv za učešće studenata u Inkubatoru poslovnih ideja Univerziteta u Sarajevu, a u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) čiju implementaciju podržava Ekonomski institut Sarajevo.

Poziv je otvoren za studente prvog, drugog, trećeg ciklusa studija i nezaposlene osobe sa diplomom...opširnije

Konkurs za izbor u akademska zvanja

2.7.2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke Vijeća Mašinskog fakulteta Sarajevo i Saglasnosti Senata Univerziteta, raspisuje se

 

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG...opširnije

Nabavka usluga fizičke zaštite imovine i lica Mašinskog fakulteta Sarajevo

11.6.2018

Mašinski fakultet Sarajevo pokrenuo je 11.06.2018.g.  postupak nabavke usluga
fizičke zaštite imovine i lica  Mašinskog fakulteta Sarajevo u 2018. godini.

Tražene usluge bi se pružale u vremenskom periodu od 01.07.2018.godine do
31.12.2018.godine.

Pozivamo zainteresovane da učestvuju u postupku...opširnije

Obavještenje o nabavci - građevinski i molerskofarbarski radovi

28.5.2018

Mašinski fakultet Sarajevo pokrenuo je 25.05.2018.  postupak nabavke građevinskih i molerskofarbarskih  radova na objektu Mašinskog fakulteta Sarajevo u 2018. godini.

Sanacioni građevinski i molerskofarbarski radovi u istočnoj zgradi Mašinskog fakulteta Sarajevo izvodiće se u dijelu Velikog amfiteatra, dijela...opširnije

Poziv studentima na prezentaciju izlagača i predstavnika kineskih obrazovnih institucija

11.5.2018

plakatFinalBeijingStudentice i studenti Mašinskog fakulteta, pozvani ste  na prezentaciju izlagača i predstavnika kineskih srednjih i visoko obrazovnih institucija iz Pekinga. Na ovoj prezentaciji će vas upoznati sa ponudama institucija iz oblasti obrazovanja u smislu  stipendiranja i razmjene studenata, programa stažiranja. Prezentacija Sajma...opširnije