najuspjesnijiStudenti_2016_17
Ucesnicimasinijade2017
edulab_sl3073
studenti3dprinter
7SajamStipendija
OdsjeciPoster
sscVog2017
- Konačna rang lista primljenih kandidata za I godinu I ciklusa studija u drugom prijavno/upisnom roku za studijsku 2018/19 godinu je objavljena na oglasnoj ploči Fakulteta

Mašinski fakultet Sarajevo - Vijesti i događaji


Konkurs za izbor akademskog osoblja 08.09.2018.

8.9.2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke Vijeća Mašinskog fakulteta Sarajevo i Saglasnosti Senata Unvirziteta, raspisuje se
 

K O N K U R S
ZA IZBOR AKADEMSKOG...opširnije

Ispravka i izmjena konkursa

7.9.2018

 

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

ISPRAVKA I IZMJENA KONKURSA

Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 03. 09. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u...opširnije

CERIC - Projekat Horizon 2020 ACCELERATE

5.9.2018

Ovdje možete naći informaciju o CERIC - Konzorciju srednjoeuropskih istraživačkih infrastruktura, koji je u okviru projekta Horizon 2020 ACCELERATE (731112) razvio „Pilot otvorenog pristupa“ za promocije istraživača iz pojedinih zemalja s ciljem pružanja podrške za pristup vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Kroz Pilot...opširnije

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

3.9.2018

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona...opširnije

Obavještenje o poništenju dijela konkursa

25.7.2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
Objavljuje obavještenje,
 

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG KONKURSA

objavljenog na web stranici Mašinskog fakulteta Sarajevo, a koji se odnosi na Izbor akademskog osoblja, pod tačkom: “2. Izbor člana akademskog osoblja - asistenta, Naučna oblast...opširnije