ambasadoricaNorveske

Mašinski fakultet Sarajevo - Vijesti i događaji


Konkurs za izbor akademskog osoblja

29.6.2015

Na osnovu odluke Vijeća Mašinskog fakulteta Sarajevo i saglasnosti Senata Univerziteta raspisuje se

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

 

Mogućnost studiranja u Rigi, Latvia

19.6.2015

U okviru potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ Sporazuma između Tehničkog univerziteta u Rigi i Univerziteta u Sarajevu, odobrene su tri (3) stipendije za studente tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu (master) koji žele studirati na Tehničkom univerzitetu u Rigi (RTU), Latvija. Stipendija se odnosi i na oblast saobraćaja i mehaničkog...opširnije

Konkurs za mobilnost

15.6.2015

EUROWEB+ je jedan od projekata u okviru Erasmus Mundus programa za akademsku i administrativnu mobilnost studenata, nastavnika i saradnika partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Koristeći mogućnosti ovog programa ali i ostalih Erasmus Mundus projekata, nekoliko stotina studenata, nastavnika i saradnika UNSA boravili...opširnije

Stipendije za doktorski studij

5.6.2015

At the research group Energy and Indoor Environment at the Department of Energy and Process Engineering (EPT) we have just announced a new 3 year PhD scholarships on the topic:

Active heating and cooling systems adapted for highly-insulated buildings (IVT - 91/15 with deadline 25 June)


For more information please see: ...opširnije

Konkurs za dodjelu 100 stipendija - region "3"

3.6.2015

Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Asocijacijom "Fatma" raspisuje Konkurs za dodjelu 100 stipendija za 2014./2015. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region jugozapadne BiH.

Originalni dokument možete pogledati ovdje.