ambasadoricaNorveske

Mašinski fakultet Sarajevo - Vijesti i događaji


Erasmus Mundus - Info dan na Mašinskom fakultetu

12.12.2014

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u šest projekata mobilnosti u okviru kojih je moguće stipendirati mobilnost studenata, nastavnika i saradnika našeg univerziteta i univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. Mobilnost u obrazovanju podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na...opširnije

Oglas

12.12.2014

MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
raspisuje
 

O  G  L  A  S
za popunu upražnjenog radnog mjesta1.    Laborant
u Laboratoriji za zavarivanje (1 i 2), puno radno vrijeme – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat treba...opširnije

Nabavka kancelarijskog materijala

9.12.2014

Mašinski fakultet Sarajevo pokrenuo je postupak nabavke usluga kancelarijskog materijala  za potrebe  Fakulteta u 2015. godini, i ovim putem poziva zainteresovana pravna lica da učestvuju u postupku nabavke.

Molimo zainteresovane da svoje ponude dostave najkasnije do 15.12.2014. godine do 11:00 sati na adresu...opširnije

Nabavka usluga osiguranja zaposlenika i imovine MFS u 2015.g.

9.12.2014

Mašinski fakultet Sarajevo pokrenuo je postupak nabavke usluga osiguranja zaposlenika I imovine Fakulteta u 2015, i ovim putem poziva zainteresovana pravna lica da učestvuju u postupku nabavke.

Molimo zainteresovane da svoje ponude dostave najkasnije do 15.12.2014. godine do 10:00 sati na adresu Mašinskog fakulteta Sarajevo,...opširnije

Susret predstavnika CERIC-ERIC-a sa naučnicima iz BiH

9.12.2014

Susret predstavnika CERIC-ERIC-a sa naučnicima iz Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 17. decembar 2014. godine

-    Uvodni dio o CERIC-ERIC-u:
•    historija procesa implementacije i prvih akcija
•    misija i mogućnosti finansiranja

-    Prezentacija...opširnije