najuspjesnijiStudenti_2017_18
Ucesnicimasinijade2017
edulab_sl3073
studenti3dprinter
7SajamStipendija
OdsjeciPoster
sscVog2017
Web Logos www.mef.unsa.ba Eccomas MSF 2019 Pravila_studiranja_UNSA_za_I_i_II_ciklus upis.unsa.ba/podrska-i-servisi
 
O fakultetu
Mašinski
fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini.

Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa:
  • Dodiplomski studij u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv inženjer mašinstva (Bachelor, BSc.),
  • Diplomski studij u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv diplomirani inženjer mašinstva (Master of Science, MSc.),
  • Doktorski studij u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv doktora nauka.
Nakon višegodišnjeg razvoja osnovano je 7 odsjeka:

1. Odsjek za mašinski proizvodni inženjering

2. Odsjek za industrijski inžinjering i menadžment 

3. Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo

4. Odsjek za tehnologije drveta

5.  Odsjek za motore i vozila

6. Odsjek za odbrambene tehnologije

7. Odsjek za mašinske konstrukcije

Na Fakultetu je do sada ukupno promovirano (26.09.2018):

  • 686 mašinskih inženjera,
  • 5322 diplomiranih mašinskih inženjera,
  • 237 magistara tehničkih nauka i
  • 92 kandidata je steklo zvanje doktora tehničkih nauka.

Mašinski fakultet Sarajevo ima brojne veze sa Evropskim, Američkim i Australskim univerzitetima gdje su mnogi članovi Fakulteta magistrirali i/ili doktorirali i održavaju kontakte sa njima. Profesori iz inostranstva drže predavanja na svim ciklusima nastave.